WATERSCHAPSBLADErica, lozen verontreinigd hemelwater en waswater op WL03494

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Ontwerp-vergunning Keur waterschap Vechtstromen en WaterwetHet dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is voornemens positief te besluiten op de aanvraag van A.J., J.H., L. en W. Akkerman te Erica voor het lozen van verontreinigd hemelwater en waswater afkomstig van een wasplaats voor landbouwmachines aan de Griendtveenstraat 7 te Erica. Het water wordt via een slibvangput, coalescentie-olieafscheider en controlevoorziening via een perceelsloot geloosd op de waterloop WL03494.De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947 Ter inzageDe ontwerp-vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1920970. ZienswijzenDe ontwerp vergunning ligt ter inzage tot 6 weken na bekendmaking. Tegen de ontwerp vergunning staat voor eenieder de mogelijkheid open om binnen 6 weken zienswijzen in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is bekendgemaakt aan vergunninghouder op de datum weergegeven onder deze kennisgeving. InlichtingenVoor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.  Almelo, 21 mei 2019

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten