STAATSCOURANTStructuurvisie Erica Glastuinbouwgebeid, Emmen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de raad in haar vergadering van 31 januari 2013 heeft vastgesteld de de structuurvisie "Erica, glastuinbouwgebied" (NL.IMRO.0114.2011047-0701). Met deze structuurvisie geeft de gemeente Emmen aan wat haar visie is op het glastuinbouwgebied van Erica. De visie geldt als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in het gebied. Als initiatieven passen binnen de visie kan de gemeente medewerking verlenen middels het verlenen van een omgevingsvergunning. Bij het verlenen van vergunningen wordt getoetst aan specifieke regels. Deze zijn opgenomen in de ruimtelijke voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. De stukken zijn digitaalbeschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.emmen.nl/bestemmingsplannen Tegen de structuuvisies kan geen beroep worden ingediend.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten