StaatscourantOntwerpbestemmingsplan Erica

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Aan de oostkant van Oirschot zorgt het ontwikkelen van het bedrijventerrein Westfields voor een verkeerstoename op de Eindhovensedijk en de weg Erica. Andere ontwikkelingen die zorgen voor verkeersgroei in dit gebied zijn het concentreren van defensieactiviteiten op de Legerplaats Oirschot en het ontwikkelen van de Brainport Innovatie Campus door de gemeente Eindhoven. Ook het groeien van het aantal vluchten op Eindhoven Airport leidt waarschijnlijk tot extra verkeer op de Erica en Eindhovensedijk. De groei van de hoeveelheid verkeer op de Erica en Eindhovensedijk leidt tot afwikkelproblemen op de aansluitingen van de zuid- en noordbaan A58 op de Erica en op kruispunt Eindhovensedijk - Erica - Legerplaats Oirschot. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak van de verkeersafwikkeling in dit gebied. Maatregelen die worden genomen om de doorstroming te verbeteren zijn het reconstrueren van het kruispunt A58/Erica en Erica/Eindhovensedijk. Tussen deze kruispunten is de Erica gelegen. Ook deze weg dient gereconstrueerd te worden. Het ontwerpbestemmingsplan Erica ligt volgens artikel 3.8 Wro vanaf 30 juni voor een periode van 6 weken ter visie bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. U kunt het plan ook inzien via onze website www.oirschot.nl (inwoners → wonen en ruimte → bestemmingsplannen) en www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze fase krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge reacties kunt u kenbaar maken bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (via het zienswijzeformulier). Betreft: ontwerpbestemmingsplan. Inzage- en beroepstermijn: van 30 juni 2011 tot en met 10 augustus 2011. Wie kan bezwaar maken: zie Toelichting.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten