STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica (verlengde zienswijzeperiode)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Op 25 april 2012 hebben wij de voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan Erica kenbaar gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan Erica ligt volgens artikel 3.8 Wro in ontwerp vanaf 26 april 2012 ter inzage (NL.IMRO.0823.BPOIErica201100- ONTW). U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de Centrale Balie van het gemeentehuis, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Vanwege technische problemen bij het beschikbaar stellen van het plan, geven wij u gelegenheid om 2 weken langer (dus tot en met 20 juni 2012) zienswijzen in te dienen over het ontwerpbestemmingsplan. In deze fase krijgt u de gelegenheid om zienswijzen in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Voor de duidelijkheid merken wij op dat u ook zienswijzen kunt indienen tegen de herbegrenzing van de EHS. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge reacties kunt u kenbaar maken bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (via het zienswijzeformulier).

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten