STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Erica, extra woning Veenschapswijk 33

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Erica, extra woning Veenschapswijk 33” vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2014009-B501”vanaf 10 september 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op afspraak, op verzoek ook buitenkantooruren, inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591 Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de toevoeging van één woning op het huidige perceel Veenschapswijk 33. Deze nieuwe woning komt op de plek waar nu nog een grote loods staat. Verder wordt ook een andere schuur op het perceel gedeeltelijk afgebroken. Het kavel van de nieuwe woning wordt circa 18 meter breed. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld. Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingedien via www.emmen.nl/zienswijze. Emmen, 1 september 2014 burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris A.J. Mewe de burgemeester C. Bijl

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten