STAATSCOURANTOntwerpbeheersverordening ‘Erica, glastuinbouwgebied’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de ontwerpbeheersverordening ‘Erica, glastuinbouwgebied’ met nummer IMRO.0114.2011046-0501 vanaf 20 juni 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbeheersverordening onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel:140591 De beheersverordening voorziet in het vastleggen van de bestaande situatie in het tuinbouwgebied van Erica. De beheersverordening geeft regels omtrent bouw en gebruik welke bij onderhoud en vervangende nieuwbouw van toepassing zijn. Bij vergrotingen of uitbreidingen van meer dan 10% biedt de structuurvisie ‘Erica, glastuinbouwgebied’ het toetsingskader. Voor het te ontwikkelen gebied is geen ontwerp-exploitatieplan opgesteld. Binnen de termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten