STAATSCOURANTOntwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’, vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018018-W501’, vanaf 24 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.Het plan voorziet in het gebruik van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning op het perceel Ericasestraat 4 in Erica.InzageOp afspraak kunt u het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek buiten kantooruren). Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 4’ met planid. ‘NL.IMRO.0114.2018018-W501’).ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij burgemeester en wethouders van Emmen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 44758-2018. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze-indienen.Nadere informatieVoor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten