STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning wijzigen van het gebruik voormalige basisschool ‘De Peel’, Peelstraat 121 te Erica naar wonen (een levensloopwoning), Emmen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van de voormalige basisschool ‘De Peel’ aan de Peelstraat 121 te Erica naar wonen (een levensloopwoning). De aanvraag is geregistreerd onder zaak 44440 en heeft als planid. NL.IMRO.0114.2013007-0501. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1 onder a3, artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo en artikel 6.5 Bor). Het afwijken betreft het wijzigen van het gebruiken van het perceel Peelstraat 121 te Erica met de bestaande bebouwing naar wonen (een levensloopwoning). Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 maart 2013 gedurende een termijn van 6 weken ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 uur en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor het plan is een hogere grenswaarde van 49 dB nodig. Dit ontwerpbesluit ligt gelijktijdig ter inzage. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, of digitaal indienen via www.emmen.nl. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten