STAATSCOURANTOnherroepelijk bestemmingsplan Laan van Erica 50 en omgevingsvergunning De Voorwaarts 750

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het besluit:•van de raad van de gemeente Apeldoorn van 14 september 2017 waarbij het bestemmingsplan 'Laan van Erica 50' is vastgesteld (met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1282-vas1 ) en •van burgemeester en wethouders van Apeldoorn van 19 september 2017, kenmerk D17/01484, waarbij omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van een bouwmarkt annex tuincentrum en drie in- en uitritten op het perceel De Voorwaarts 750 te Apeldoorn, vernietigd. Daarbij is bepaald dat de rechtsgevolgen van beide besluiten geheel in stand blijven. Het genoemde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning blijven derhalve gelden.De uitspraak en het bestemmingsplan zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld zijn te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.Het bestemmingsplan ligt ook bij het Omgevingsloket ter inzage. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.Apeldoorn, 10 april 2019

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Apeldoorn.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten