STAATSCOURANTOmgevingsvergunning uitgebreide procedure Stichting Papegaaienhulp te Erica, EmmenBeroep

Aanvraag voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen deelt mee dat een omgevingsvergunning is verleend voor het vestigen van een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels door Stichting Papegaaienhulp op het perceel Warmoesweg 11 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak 10762 en heeft als planid. NL.IMRO.0114.2011042-0701. De aanvraag heeft betrekking op het afwijken van de beheersverordening (artikel 2.12, lid 1 onder a3, artikel 3.10, lid 1 onder a Wabo en artikel 6.5 Bor). Het afwijken betreft het mogen gebruiken van het perceel Warmoesweg 11 te Erica met de aanwezige bebouwing voor een opvang- en educatiecentrum voor papegaaiachtigen en andere exotische vogels door Stichting Papegaaienhulp. Vanaf 23 oktober 2013 ligt het besluit en bijbehorende stukken 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Vanaf 23 oktober 2013 ligt het besluit en bijbehorende stukken 6 weken ter inzage. Binnen de termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen bovenstaand besluit een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord Nederland locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE Assen. Degene die een beroepschrift heeft ingediend kan, om te voorkomen dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen ontstaan, een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten