STAATSCOURANTOmgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Erica, zonnethermiepark aan Warmoesweg 4-6’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen hebben een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van zonnecollectoren. De aanvraag gaat over het afwijken van het bestemmingsplan en bouwen van een bouwwerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaak ‘191239-2019’.De vergunning op de aanvraag zorgt ervoor dat aan Warmoesweg 4-6 op het glastuinbouwgebied Erica zonnecollectoren worden geplaatstvoor het opwarmen van water ten behoeve van enkele kassen aan de Warmoesweg. Het gaat om een circa 2 hectare groot zonnethermiepark. U kunt de verleende omgevingsvergunning 18 maart 2020 tot en met 28 april 2020 met de daarbij behorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. U kunt de verleende omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 28 april 2020 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbendenmogen in beroep gaan:•Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen de ontwerpvergunning;•Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen de ontwerpvergunning;•Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht op het moment van verlenen van de vergunning;Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten