STAATSCOURANTGemeente Emmen – Verkeersbesluit verplaatsen en opheffen van diverse bushaltes in Barger-Compascuum, Emmen (Angelslo, Emmerhout en Emmermeer), Erica, Klazienaveen en Zwartemeer

Aanvraag voor Verkeer | Weg

Barger-Compascuum -De halte “Veenpark” (lijn 26 voor de richting Zwartemeer) wordt ca. 80 meter oostwaarts verplaatst (coördinaten 52.754370 / 7.027369). De halte wordt gesitueerd aan de zuidzijde van Postweg, 20 meter ten westen van de aansluiting met de Lange Runde. Op de huidige locatie kan de halte niet fysiek worden aangepast in verband met de aanwezigheid van uitritten van landbouwpercelen en de aanwezigheid van een sloot. Emmen, Angelslo - De halte “Tammingecamp” (lijn 2) wordt ca. 60 meter westwaarts verplaatst naar het gazon tussen de woningen Tammingecamp 1 en 11 (coördinaten 52.781818 / 6.927690 ). Op de huidige locatie gaat het aanpassen van de halte ten koste gaan van meerdere parkeerplaatsen. Gezien de hoge parkeerdruk is het gewenst om dit te voorkomen. - De halte “Oldehave” (lijn 2) wordt ca. 25 meter westwaarts verplaatst (coördinaten 52.782663/ 6.919735) naar het gazon waar reeds een brievenbus staat. Op de huidige locatie gaat het fysiek aanpassen van de halte ten koste van meerdere parkeerplaatsen. Gezien de hoge parkeerdruk ter plaatse is het gewenst om dit te voorkomen. Emmen, Emmerhout - De halte “Laan van de Marel 3” (lijn 1) wordt ca. 25 meter noordwaarts verplaatst zodat deze in het verlengde van het trottoir voor de woningen Laan van de Marel 235 – 245 komt te liggen (coördinaten 52.789591 / 6.936347). Met deze maatregel wordt de halte beter ontsloten op de bestaande voetgangersinfrastructuur. - De halte “Laan van de Marel 1” (lijn 1) (coördinaten 52.790719 / 6.934089) wordt opgeheven. In de nabijheid zijn alternatieve haltes aanwezig. - De halte “Laan van het Kinholt 4” (lijn 1) (coördinaten 52.791490 / 6.942080) wordt opgeheven. In de nabijheid zijn alternatieve haltes aanwezig. - De halte “Laan van de Iemenhees 2” (lijn 1) (coördinaten 52.789544 / 6.948398) wordt opgeheven. In de nabijheid zijn alternatieve haltes aanwezig. Emmen, Emmermeer Het OV-bureau heeft aangekondigd dat buslijn 59 per dienstregeling 2016 door de woonwijk Emmermeer gaat rijden in plaats van er langs. In dit kader worden de volgende maatregelen genomen: - De halte “Valtherzandweg” (lijn 59 voor de richting Klijndijk) op de Odoornerweg ten noorden van de rotonde “Valtherzandweg, wordt verplaatst naar de noordzijde van de Valtherzandweg ten oosten van de kruising met de W.B. Schragestraat (coördinaten 52.801977 / 6.887369). De halte komt hierdoor dichter bij de klant te liggen wat de loopafstand naar de halte verkort; - De halte “Valtherzandweg” (lijn 59 voor de richting station) (coördinaten 52.801023 / 6.885391) en de haltes “Haagjesweg” (lijn 59) (coördinaten 52.796998 / 6.887944 + 52.795808 / 6.888404) komen per dienstregeling 2016 te vervallen. Passagiers kunnen gebruik maken van de haltes aan de Valtherzandweg of Nijkampenweg. Erica -De halte “Erica Brug” (lijn 44 voor de richting Schoonebeek) wordt ca. 200 meter zuidwaarts verplaatst. De halte wordt gesitueerd op de Havenstraat ca. 30 meter ten zuiden van de kruising met de Heemskerkstraat (coördinaten 52.710875 / 6.925570). Door deze maatregel komt de uitstaphalte vanuit de richting Emmen dichter bij de instaphalte voor de richting Emmen te liggen. Dit verkort de loopafstand tussen de uitstaphalte en de fietsenstalling met ca. 170 meter. Klazienaveen - De halte “Roedestraat” (lijn 26 voor de richting Schoonebeek) wordt ca. 75 meter oostwaarts verplaatst. De halte wordt gesitueerd aan de noordzijde van de Van Echtenskanaal NZ tussen de woningen 190 en 191 (coördinaten 52.724610 / 7.000567). Op de huidige locatie kan de halte niet fysiek toegankelijk worden gemaakt door de aanwezigheid van uitritten en parkeerstroken. - De halte “Boeg” (lijn 300) wordt verplaatst naar de noordzijde van het Kruiwerk, ca. 30 meter ten oosten van de kruising met de Loperstraat (coördinaten 52.718567 / 6.998756). Door de bocht in de weg kan de bus op de huidige locatie van deze halte niet langs de trottoirband halteren waardoor passagiers op straat moeten uitstappen in plaats van op het perron. - Op het Kruiwerk ca. 30 meter ten westen van de kruising met De Kap wordt een nieuwe halte “De Kap” (coördinaten 52.718942 / 6.988228) in gebruik genomen voor lijn 300. Deze halte wordt voorzien van een abri. De halte “De Kap” vervangt de haltes “kruiwerk3” (coördinaten 52.718117 / 6.99002) en “De Stender” (coördinaten 52.719733 / 6.985518) die per dienstregeling 2016 komen te vervallen. - Halte “De Lauden / De Metten” (lijn 300) wordt ca. 30 noordoostwaarts verplaatst. De halte wordt gesitueerd achter de woning Vesperweg 35 (coördinaten 52.722416 / 6.978689). Met deze maatregel wordt de halte beter ontsloten op de bestaande voetgangersinfrastructuur. Zwartemeer -De halte “Brug Santing” (lijn 26 voor de richting Barger-Compascuum) wordt ca. 90 meter oostwaarts verplaats (coördinaten 52.722550 / 7.039134). Door het hoogteverschil tussen de rijbaan en het fietspad is het fysiek toegankelijk maken van deze halte op de huidige locatie niet mogelijk. Het realiseren van de nieuwe halte gaat ten koste van de eerste twee parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Eemslandweg ten westen van de Klemstrook. In de nabijheid zijn voldoende alternatieve parkeerplaatsen aanwezig. Emmen, 25 augustus 2015 Burgemeester en wethouders van Emmen, namens dezen, de teamleider van team Voorbereiding, V.Fennis Ter inzage Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen gedurende een periode van zes weken na bekendmaking. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer R. Ney via telefoonnummer 14 0591. Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur / team Voorbereiding, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. Via het formulier op www.emmen.nl/bezwaar kan ook digitaal een bezwaarschrift worden ingediend. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit. Bijlagen geen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in KlazienaveenKlazienaveenZwartemeerKlazienaveenKlazienaveenKlazienaveenKlazienaveenEricaEmmenEmmenEmmenEmmenEmmenEmmenEmmenEmmenEmmenBarger-CompascuumEmmenEmmen.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten