StaatscourantGeen exploitatieplan bestemmingsplan ‘Erica’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2009 heeft besloten om ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Erica’ geen exploitatieplan vast te stellen. Vanaf 25 november 2009 ligt het besluit gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage tijdens kantooruren van 8.30 tot 16.30 en donderdags van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit is ook digitaal beschikbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen. Binnen de termijn van 6 weken kan een belanghebbende tegen het besluit bezwaar indienen bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak om te stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: (0591) 68 55 55. Het beroepschrift moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste: • naam en adres van de indiener; • de dagtekening; • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; • de gronden (redenen) van het beroep; • een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is. Als u tegen een besluit bezwaar instelt, heeft dit geen schorsende werking. Daarom kunt u, zolang er nog geen definitieve uitspraak op het bezwaarschrift is genomen, bij afzonderlijke brief een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u sturen aan de Rechtbank Assen, t.a.v. de voorzieningenrechter, postbus 30009, 9400 RA te Assen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten