STAATSCOURANTBesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Herendijk 7’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van een woning met bijgebouw op de locatie Verlengde Herendijk 7 in Erica. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de onderdelen bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. De aanvraag om een omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer 310685-2019.U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken van 24 juni 2020 tot en met 4 augustus 2020 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt de verleende omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannummer: NL.IMRO.0114.Zaak2019310685-V701).BeroepVan 24 juni 2020 tot en met 4 augustus 2020 kan beroep worden ingesteld door de volgende belanghebbenden: •Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning;•Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.•Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht op het moment van verlenen van de omgevingsvergunning.Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Als u tegen een besluit beroep instelt heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten