STAATSCOURANTBesluit Autoriteit Consument en Markt op melding voorgenomen concentratie Sofa B.V., Apotheek Centrum B.V., Apotheek Klazienaveen B.V. en Apotheek Erica B.V. Zaaknummer ACM/20/041388

Aanvraag voor Economie | Markttoezicht

In Staatscourant 41243 van 30 juli 2020 staat de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Het gaat om het volgende: Sofa B.V. wil de volgende dochterondernemingen van Napohoed IV B.V.: Apotheek Centrum B.V., Apotheek Klazienaveen B.V. en Apotheek Erica B.V. overnemen. Op 17 augustus 2020 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) besloten dat voor deze geen vergunning is vereist. Dit besluit met kenmerk ACM/UIT/539539 heeft de ACM aan de meldende partijen op 17 augustus 2020 bekendgemaakt. Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.rechtspraak.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten