STAATSCOURANTBeheersverordening Erica Glastuinbouwgebied, Emmen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de raad in haar vergadering van 31 januari 2013 heeft vastgesteld de “Beheersverordening Erica glastuinbouwgebied" met verbeeldingnummer NL.IMRO.0114.2011046-0701. Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. In de Beheersverordening is de bestaande ruimtelijke structuur voor het plangebied vastgesteld. Het ruimtelijk beleid voor dit plangebied, dat thans is neergelegd in verschillende bestemmingsplannen, wordt daarmee vervangen door deze beheersverordening. Het plangebied bestaat voornamelijk uit het glastuinbouwgebied te Erica. De bestaande situatie (gebouwen en functies) worden in de voorgestelde beheersverordening vastgelegd. De stukken zijn digitaalbeschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.emmen.nl/bestemmingsplannen. Tegen genoemde Beheersverordening kan geen beroep worden ingediend.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten