PROVINCIAAL BLADRectificatie terinzagelegging besluit wijziging vergunning ontgrondingen – tussen Ericasestraat 31 en Tweede Boerwijk te Erica

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Op 13 april 2023 is de terinzagelegging wijziging vergunning ontgrondingen – tussen Ericasestraat 31 en Tweede Boerwijk te Erica gepubliceerd.Hierbij rectificeren wij de informatie over de publicatie. In de publicatietekst is aangegeven dat een ieder zienswijze kan indienen.Het betreft echter een vergunning waartegen bezwaar openstaat door belanghebbenden. Dit betekent concreet dat belanghebbenden tot en met 25 mei 2023 een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u naar http://provincie.drenthe.nl/loket/bezwaarschriften.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten