Ontwerpbesluit voor enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij aan Verlengde Vaart NZ 164 en 165 te Erica

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure Het college van burgemeester en wethouders wil het volgende besluiten (de datum van bekendmaking is eerst genoemd): ERICA 5 maart 2024,Verlengde Vaart NZ 164 en 165, enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij (313089-2023) Inzage U kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen of digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Zienswijzen Tijdens de periode van ter inzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit inbrengen. U richt uw zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA te Emmen. Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht kunnen in een later stadium beroep instellen tegen het besluit.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen Erica in EricaErica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten