GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Erica 5

Aanvraag voor Sociale zekerheid | Organisatie en beleid

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekenddat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemenebepalingen omgevingsrecht)Erica 5, 3191RE,het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (datum besluit 17-11-2021, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.21.11.00341)Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningenBelanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum vanverzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college vanBurgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus1011, 3000 BA te Rotterdam.U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopigevoorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Hoogvliet Rotterdam.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten