GEMEENTEBLADVerleende evenementenvergunning, 8 juli 2017, bloeifestival, Hotel Erica in Berg en Dal, gemeente Berg en Dal

Aanvraag voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Vergunning verleend in de periode van 27 juni tot en met 1 juli 20168 juli 2017, bloeifestival van 15.00 uur tot 24.00 uur op het terrein van Hotel Erica in Berg en Dal gemeente Berg en DalVoor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementenvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Drank- en Horecawet of de Zondagswet.Tegen deze besluiten kunnen belanghebbende binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. De termijn van zes weken gaat een dag na verzending van de vergunning/ontheffing in. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij cluster APV en Bijzondere wetten via telefoonnummer 14024.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Berg en Dal.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten