GEMEENTEBLADVastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21 ter inzage

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

WijzigingsplanHet college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21’ met identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023021-W701’ vastgesteld. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken van 29 maart 2024 t/m 9 mei 2024 digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of via https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/. Indien het u niet lukt het vastgestelde wijzigingsplan digitaal te bekijken, dan kunt u het digitale wijzigingsplan tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Op het perceel was een glastuinbouwbedrijf gevestigd, welke in 2019 in zijn geheel afgebroken is. Momenteel wordt het perceel alleen gebruikt voor woondoeleinden. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011' is het perceel bestemd als 'Agrarisch – Glastuinbouw’. Deze bestemming voorziet planologisch niet in het gebruiken van de gebouwen voor reguliere woondoeleinden. Met het wijzigen van deze bestemming naar ‘Wonen - Voormalige Agrarische Bebouwing' wordt het gebruiken van bebouwing en gronden voor reguliere woondoeleinden mogelijk gemaakt binnen het plangebied, hetgeen passend is conform het feitelijk gebruik.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u tot en met 9 mei 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan.Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar www.raadvanstate.nl.InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 10 mei 2024.Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.Emmen, 28 maart 2024burgemeester en wethouders van Emmen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten