GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart zz tussen nrs 161 en 163 en besluit hogere grenswaarde geluid

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

BestemmingsplanDe gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart zz tussen nrs 161 en 163 met identificatienummer NL.IMRO.0114.2021052-B701 en het besluit hogere grenswaarde geluid vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 26 oktober t/m 6 december 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011' is de kavel bestemd als 'Agrarisch met waarden – Grootschalige Veenontginningen’. Deze voorziet niet in de bouw van een vrijstaande woning. Met het wijzigen van deze bestemming naar 'Wonen - Vrijstaand' wordt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt binnen het plangebied, hetgeen mogelijk is op basis van de gemeentelijke beleidsnotitie ‘Bouwen in de Linten’. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 6 december in beroep gaan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 7 december. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.Besluit vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinderDe Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De woning aan de Verlengde Vaart zz in Erica heeft te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woningen een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het besluit Hogere grenswaarden opgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend en het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.U kunt dit besluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 26 oktober t/m 6 december bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. (348666-2021/Z2022-000606)BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 6 december in beroep gaan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 7 december. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten