GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan “Erica, Kerkweg 62-64”

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

BestemmingsplanDe gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 28 september 2023  het bestemmingsplan “Erica, Kerkweg 62-64” met identificatienummer “NL.IMRO.0114.2022041-B701” vastgesteld.U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 18 oktober 2023 met de daarbij behorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt het vastgestelde bestemmingsplan te bekijken, dan kunt u het digitale bestemmingsplan tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het plan zorgt ervoor dat aan de Kerkweg 62-64 de bestemming wordt gewijzigd van maatschappelijk naar regulier wonen. Voorheen is de locatie gebruikt ten behoeve van een huisartsenpraktijk met een bijbehorende bedrijfswoning. De huisartsenpraktijk is verhuisd naar een andere locatie, waardoor de maatschappelijke functie op deze locatie verdwijnt en er alleen nog gewoond wordt. De wijziging is passend in de omgeving, waar ook alleen reguliere woningen aanwezig zijn. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met dinsdag 28 november 2023  in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 29 november 2023. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten