GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 3 maart 2022 het bestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum) met identificatienummer NL.IMRO.0114.2020015-B701 vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan (zaaknummer 87453-2020) met de bijbehorende stukken van 16 maart 2022 tot en met 26 april 2022 digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum) Het vastgestelde plan biedt het kader voor de bouw van een gezondheidscentrum op de locatie van het voormalige autogaragebedrijf Hendriks aan de Havenstraat. In het gezondheidscentrum kunnen meerdere zorgfuncties samen gehuisvest worden, ten behoeve van de gezondheidszorg voor de inwoners van het dorp Erica en haar omgeving.Het parkeren wordt op eigen terrein mogelijk gemaakt. In totaal worden er 43 parkeerplaatsen gerealiseerd en een stallingsruimte voor fietsen.Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ontvangen. Het vastgestelde plan is daarmee ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontwerp. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 27 april 2022 in beroep gaan. De volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen het ontwerpbestemmingsplan;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen het ontwerpbestemmingsplan;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 27 april 2022. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten