GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

BestemmingsplanDe gemeenteraad van de gemeente Emmen heeft op 29 september 2022 het bestemmingsplan Erica, De Welhaak (woningbouwlocatie) (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2021047-B701) vastgesteld. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken van 26 oktober t/m 6 december 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit bestemmingsplan maak het toevoegen van 5 woningen aan De Welhaak in Erica mogelijk. Deze worden gerealiseerd op een stuk grasveld dat altijd als weiland in gebruik is geweest. Het perceel heeft in het vigerende bestemmingsplan ‘Erica’ de bestemming ‘wonen – voormalige agrarische bebouwing’. De bouw van vijf vrijstaande woningen is op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Erica’ niet mogelijk. Daarom wordt het bestemmingsplan gewijzigd. BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot 6 december in beroep gaan. Op 14 april 2021 heeft de Raad van State bepaald dat voorlopig een belanghebbende niet eerst meer een zienswijze behoeft te hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan. Het beroep kan voorlopig eveneens betrekking op het gehele besluit. Het beroepschrift stuurt u aan: Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor meer informatie over hoe u een beroepschrift opstuurt, gaat u naar de website www.raadvanstate.nl. InwerkingtredingHet bestemmingsplan is geldig vanaf 7 december. Als u in beroep gaat, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Stuur dan tegelijkertijd ook een verzoek op voor een voorlopige voorziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als u dit verzoek op tijd heeft opgestuurd, moet de Raad van State eerst beslissen over de voorlopige voorziening. Eerder is het bestemmingsplan niet geldig.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten