GEMEENTEBLADToestemming voor Kom in de Kas op 6 en 7 april 2024 aan Tuinderslaan 31, Beekweg 40, 30, 18, 5 en Warmoesweg 27 te Erica

Aanvraag voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

De burgemeester heeft evenementenvergunning verleend (de datum van bekendmaking is eerst genoemd): ERICA27 februari 2024, Tuinderslaan 31, Beekweg 40, 30, 18 en 5, Warmoesweg 27, Kom in de Kas op 6 en 7 april 2024 (34125-2024)BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaarInwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe vergunning treedt in werking treedt een dag na haar bekendmaking. Wilt u dat de vergunning tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen Erica in EricaEricaEricaEricaEricaErica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten