GEMEENTEBLADToestemming voor het enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij aan Verlengde Vaart NZ 164 en 165 te Erica

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend na een uitgebreide voorbereidingsprocedure (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):ERICA7 mei 2024, Verlengde Vaart NZ 164 en 165, enkele reeds uitgevoerde wijzigingen binnen een bestaand akkerbouwbedrijf en vleeskuikenhouderij (313089-2023)ZienswijzeHet ontwerpbesluit heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen door ons ontvangen. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.InzageU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen. Daarnaast kunt u het besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).BeroepAls belanghebbende kunt u een beroep instellen bij de rechtbank. Dit kan binnen de periode van zes weken na genoemde datum van bekendmaking. Als niet-belanghebbenden kunt u een beroep instellen mits u tijdig een zienswijze heeft ingediend of er redelijkerwijs niet verwacht kon worden dat u een zienswijze kon indienen.Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor de indiening van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.Inwerkingtreding en voorlopige voorzieningDe omgevingsvergunning treedt in werking een dag na afloop van de beroepstermijn. Als u beroep instelt geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in EricaErica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten