GEMEENTEBLADOpenbare kennisgeving zittingen van het centraal stembureau voor de Dorpsraden Erica en Zwartemeer

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de dorpsraden Erica en Zwartemeer.Het centraal stembureau toetst de voorbereidingen, het verloop en de uitslag van de verkiezingen. Hieronder treft u een overzicht aan van de openbare zittingen van het centraal stembureau. Op 3 februari 2023 vindt om 15.00 uur een openbare zitting plaats van het centraal stembureau over:•de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;•handhaving van de daarop voorkomende kandidaten;•handhaving van de geplaatste aanduiding.Op 23 maart 2023 vindt om 14.00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau plaats tot vaststelling van de uitkomst van de stemming van de dorpsraadsverkiezingen Erica en Zwartemeer.Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, te Emmen. Direct na de zittingen wordt het opgemaakte proces-verbaal en overige stukken voor een ieder ter inzage gelegd bij de balie op het gemeentehuis en via de website van de gemeente. Heeft u vragen over de openbare zittingen?Hiervoor kunt u bellen met het team Verkiezingen van de gemeente Emmen. Dit kan via het telefoonnummer 14 0591. U kunt ook mailen naar gemeente@emmen.nl

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten