GEMEENTEBLADOpenbare kennisgeving – Verkiezing Provinciale Staten, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Hunze en Aa’s en dorpsraden Erica en Zwartemeer op woensdag 15 maart 2023 in de gemeente Emmen

Aanvraag voor Bestuur | Organisatie en beleid

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Hunze en Aa’s en Dorpsraad Erica en Dorpsraad Zwartemeer. In onderstaande openbare kennisgeving leest u:•Hoe u een vervangende stempas kunt aanvragen.•Hoe u iemand anders voor u kunt laten stemmen. •Hoe u een kiezerspas kunt aanvragen.U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven.U ontvangt de stempas voor de verkiezingen uiterlijk 1 maart 2023.Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan.Zo vraagt u een nieuwe stempas aan:1.Vraag de stempas digitaal aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven.2.De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 hebben ontvangen.U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 14 maart, 12:00 uur. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen.Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Dat kan op twee manieren. •U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht).•U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt de persoon die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen.Zo machtigt u iemand via uw stempas (onderhandse volmacht):Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.1.Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.2.Zet uw handtekening.3.Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is de persoon die namens u gaat stemmen.4.Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet goed leesbaar zijn.5.De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.Wilt u toch niet dat een ander voor u stemt? En heeft de gemachtigde nog niet gestemd? Dan kunt u dit terugdraaien. Schriftelijke volmachtZo geeft u een schriftelijke volmacht af:1.Vul het digitale aanvraagformulier schriftelijke volmacht in.2.Vul uw deel van de aanvraag in.3.Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.4.Zorg ervoor dat uw gemeente uw digitale aanvraag uiterlijk 10 maart 2023 heeft ontvangen.5.De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd.6.De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.U bent de volmachtgever. Als u eenmaal een volmacht heeft gegeven, dan kunt u de volmacht niet meer terugdraaien. En ook niet zelf stemmen. U heeft door de volmacht namelijk een ander persoon gevraagd dat voor u te doen. Een persoon die voor een ander gaat stemmen (de gemachtigde) mag voor maximaal twee anderen gaan stemmen. Wanneer de gemachtigde gaat stemmen, stemt hij meteen voor de andere persoon/personen. De gemachtigde brengt de volmachtstem tegelijk uit met de eigen stem. Stemmen met een kiezerspasWilt u in een andere gemeente stemmen binnen de provincie Drenthe of binnen de grenzen van het waterschap? Vraag dan een kiezerspas aan. Voor de verkiezingen van de dorpsraden is het niet mogelijk om een kiezerspas aan te vragen. U kunt hiervoor alleen stemmen in het betreffende dorp.Digitale aanvraag kiezerspas1.Vul het digitale aanvraagformulier kiezerspas in.2.Zorg ervoor dat uw gemeente het formulier uiterlijk 10 maart 2023 heeft ontvangen. 3.Een kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht meer aanvragen.4.Een kiezer voor wie al een schriftelijk volmachtbewijs is afgegeven, kan geen kiezerspas aanvragen.5.Bij akkoord van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas per post.6.Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.U kunt ook langskomen bij de gemeente om een kiezerspas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 14 maart, 12:00 uur. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen. U ontvangt direct de kiezerspas.Meer informatieMeer informatie over de verkiezingen vindt u op www.emmen.nl/verkiezingen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten