GEMEENTEBLADOntwerpomgevingsvergunningen brandveilig gebruik 3 kinderopvang locaties Kids Society Erica, gemeente Nuenen, Gerwen, Nederwetten

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De locaties zijn:• Jacobshoek 5• Jacob Catsstraat 1• Heuvel 5Ontwerp omgevingsvergunningenBurgemeester en wethouders van Nuenen c.a. hebben op 22 augustus 2017 besloten in beginsel medewerking te verlenen aan de aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit: ‘brandveilig gebruik van de bestaande bebouwing’ (artikel 2.1 lid 1 onderdeel d Wabo) op de volgende percelen:• Jacobshoek 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0090.• Jacob Catsstraat 1 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0088• Heuvel 5 / deze aanvraag is geregistreerd onder nummer N-HZ-2017-0089Alle adressen bevinden zich binnen de gemeente Nuenen en betreffen een update van het brandveilig gebruik van de kinderopvang locaties van Kids Society Erica.TerinzageleggingDe ontwerpomgevingsvergunningen liggen met ingang van 29 augustus 2017 voor eenieder gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt de omgevingsvergunningen inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. ZienswijzeTijdens de inzage termijn kan een ieder een zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Nuenen c.a., postbus 10.000, 5670 GA Nuenen. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpomgevingsvergunning(en) de zienswijze betrekking heeft. Mondelinge zienswijzen kunnen, bij voorkeur na afspraak, naar voren worden gebracht bij de balie Ontwikkeling, telefoonnummer (040) 263 16 99.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Nuenen.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten