GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Erica, woning Kerkweg”

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Erica, woning Kerkweg” vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.0114.2016009-B501” vanaf vrijdag 14 oktober 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.Het plan voorziet in de mogelijkheid tot realisatie van een vrijstaande woning op een kavel aan de Kerkweg te Erica.Op afspraak kunt u het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen, tel: 14 0591.Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (planid. “NL.IMRO.0114.2016009-B501”).Binnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad van Emmen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 35558-2016 of digitaal indienen via www.gemeente.emmen.nl/zienswijze-indienen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten