GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart ZZ tussen 159 en 161 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 16 september 2022 tot en met 27 oktober 2022 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Erica, Verlengde Vaart ZZ tussen 159 en 161 (identificatienummer NL.IMRO.0114.2022009-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.Initiatiefnemers willen een woningbouwkavel realiseren op het perceel tussen de Verlengde Vaart 159 en 161 in Erica. Dit is mogelijk middels de beleidsnotitie ‘Bouwen in de linten’. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ is het perceel bestemd als ‘Agrarisch met waarden – Grootschalige Veenontginningen’. Deze bestemming voorziet niet in de realisatie van een woningbouwkavel. Om deze reden hebben initiatiefnemers burgemeester en wethouders van Emmen verzocht medewerking te verlenen voor het wijzigingen van de bestemming naar een gepaste woonbestemming.ZienswijzeTijdens bovengenoemde periode kan iemand die belang heeft bij dit besluit zijn zienswijze schriftelijk of digitaal opsturen naar burgemeester en wethouders van Emmen. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer (96622-2022). Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.Ontwerpbesluit hogere grenswaarde De Wet geluidhinder beschermt gebouwen en terreinen tegen te veel lawaai van wegverkeer, een spoorweg of een industrieterrein. Gebieden zijn hiervoor ingedeeld in zones. Per zone is er een voorkeursgrens en een bovengrens voor de geluidshinder bepaald. De woning aan de Verlengde Vaart ZZ in Erica heeft te maken met meer geluidshinder dan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. In dit geval is wegverkeerslawaai de oorzaak van de geluidshinder. Wij mogen voor deze woning(en) een hogere grenswaarde vast stellen. Daarom hebben wij het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden opgesteld.U kunt dit ontwerpbesluit hogere grenswaarde en bijbehorende stukken van 16 september 2022 tot en met 27 oktober 2022 bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen.ZienswijzeTijdens bovengenoemde periode kan iemand die belang heeft bij dit besluit zijn zienswijze schriftelijk of digitaal opsturen naar burgemeester en wethouders van Emmen. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer (96622-2022 of Z2022-005993). Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.Emmen, 16 september 2022Burgemeester en wethouders van Emmen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten