GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11(woningbouwlocatie)’ en Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Ontwerp bestemmingsplanBurgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Pannekoekendijk 11 (woningbouwlocatie)’ vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2017029-B501’ vanaf 9 november 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien (op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591. Het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 8 woningen.ZienswijzeBinnen de termijn van 6 weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 100922-2017. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaardeBurgemeester en wethouders van Emmen zijn van plan een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 82 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan. Het plan ligt binnen de geluidszone wegverkeerslawaai van de Pannekoekendijk. Om het gewenste plan mogelijk te maken vanuit de Wet geluidhinder is voor 2 woningen een hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai nodig van 52 dB. Zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030807.Het ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarde ligt vanaf 9 november 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Op afspraak kunt u het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591.ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een belanghebbende schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij burgemeester en wethouders kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaaknummer 106345-2018/Z2018-00030807. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten