GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’, vervat in het GML-bestand ‘NL.IMRO.0114.2018040-B501’, vanaf 18 januari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vrijstaande woning op een perceel aan de Kerkweg in Erica tussen de woningen met de huisnummers 64 en 74.InzageOp afspraak kunt u het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (‘Erica, Kerkweg tussen 64 en 74’ met planid. ‘NL.IMRO.0114.2018040-B501’).ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij de gemeenteraad van Emmen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, onder vermelding van zienswijze zaak 89786-2018. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.Nadere informatieVoor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten