GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 5 november tot en met 16 december 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum) (identificatienummer NL.IMRO.0114.2020015-B501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ontwerpbestemmingsplan Erica, Havenstraat 56-58 (gezondheidscentrum)Het plan biedt het kader voor de bouw van een gezondheidscentrum op de locatie van het voormalige autogaragebedrijf Hendriks aan de Havenstraat. In het gezondheidscentrum kunnen meerdere zorgfuncties samen gehuisvest worden, ten behoeve van de gezondheidszorg voor de inwoners van het dorp Erica en haar omgeving.Het parkeren wordt op eigen terrein mogelijk gemaakt. In totaal worden er 43 parkeerplaatsen gerealiseerd en een stallingsruimte voor fietsen.ZienswijzeGedurende de inzageperiode kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze opsturen naar de gemeenteraad. Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Emmen, postbus 30001, 7800 RA in Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 87453-2020 behorend bij het ontwerpbestemmingsplan. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten