GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Emmen, Erica, Noordersloot 33’ vanaf maandag 30 april 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.Het wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de functie van bedrijf naar wonen en maakt de realisatie van een compensatiewoning in het kader van de Ruimte voor Ruimte-regeling mogelijk op het perceel Noordersloot 33 te Erica.InzageU kunt het ontwerp wijzigingsplan en onderliggende stukken op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (op verzoek ook buiten kantooruren). Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen via telefoonnummer 14 0591.Het ontwerp wijzigingsplan en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (planid. ‘NL.IMRO.0114.2017026-W501’).ZienswijzeBinnen de termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk, mondeling of digitaal zijn zienswijze(n) bij Burgemeester en wethouders van Emmen kenbaar maken, onder vermelding van zaaknummer 39934-2017. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan Burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen, of digitaal indienen via www.gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten