GEMEENTEBLADOntwerp-wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 12 december 2023 tot en met 22 januari 2024 kunt u het ontwerp-wijzigingsplan Buitengebied Emmen, Erica, Hertenbaan 21 (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023021-W501’) met bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt het ontwerp-wijzigingsplan digitaal te bekijken, dan kunt u tijdens onze openingstijden het ontwerp-wijzigingsplan bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Op het perceel was een glastuinbouwbedrijf gevestigd, welke in 2019 in zijn geheel afgebroken is. Momenteel wordt het perceel alleen gebruikt voor woondoeleinden. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011' is het perceel bestemd als 'Agrarisch – Glastuinbouw’. Deze bestemming voorziet planologisch niet in het gebruiken van de gebouwen voor woondoeleinden (regulier wonen). Met het wijzigen van deze bestemming naar ‘Wonen - Voormalige Agrarische Bebouwing' wordt het gebruiken van bebouwing en gronden voor reguliere woondoeleinden mogelijk gemaakt binnen het plangebied, hetgeen passend is conform het feitelijk gebruik.ZienswijzeTijdens de bovengenoemde periode kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 175188-2023 . Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.Emmen, 11 december 2023burgemeester en wethouders van Emmen

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen Erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten