GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning“Erica, Tuinderslaan 3”- rectificatie

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om medewerking te verlenen aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor units ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten met adres Tuinderslaan 3 te Erica. De aanvraag is geregistreerd onder zaak-53443-2014 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0114.Zaak53443-V502. De aanvraag heeft betrekking op de onderdelen bouw en strijdigheid met het bestemmingsplan. De aanvraag voorziet in 19 units ten behoeve van huisvesting van arbeidsmigranten voor de duur van 5 jaar. Het aantal te huisvesten personen was verkeerd overgenomen. Het ontwerp wordt daarom nogmaals ter inzage gelegd. Tegen het voornemen om medewerking te verlenen met een omgevingsvergunning kan een ieder gedurende een termijn van zes weken, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.emmen.nl/zienswijze. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage tijdens kantooruren op afspraak bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/bestemmingsplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl (“Erica, Tuinderslaan 3” met planid NL.IMRO.0114.Zaak53443-V502). Nadere informatie Voor nadere informatie of het voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591. Emmen, 2 april 2015 burgemeester en wethouders van Emmen, de secretaris, A.J. Mewe de burgemeester C. Bijl

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten