GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning Erica, Beekweg 10, uitbreiden bedrijfsruimte

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 1 maart 2023 tot en met 11 april 2023 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning Erica, Beekweg 10, uitbreiden bedrijfsruimte (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak20231391-V501) met bijbehorende stukken bekijken bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning ook digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl . Dit plan zorgt ervoor dat het transportbedrijf aan Beekweg 10 haar bedrijf kan uitbreiden met een opslagruimte aan de noordzijde van het bestaande gebouw.ZienswijzeVan 1 maart 2023 tot en met 11 april 2023 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 1391-2023. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten