GEMEENTEBLADOntwerp-Omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Vaart NZ 21

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 21 september 2023 tot en met 1 november 2023 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Vaart NZ 21 (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.Zaak348430-V501’) met bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt de ontwerp-omgevingsvergunning digitaal te bekijken, dan kunt u tijdens onze openingstijden de ontwerp-omgevingsvergunning bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Initiatiefnemers zijn voornemens een nieuwe woning met bijgebouw te realiseren op het perceel Verlengde Vaart NZ 21 te Erica. Op het perceel worden een bestaande woning met de daarbij behorende bijgebouwen gesloopt. Het plan voorziet in nieuwbouw op een bestaand woonperceel. De gewenste nieuwbouw is op onderdelen in strijd met de bouwregels van het bestemmingsplan. Medewerking aan het bouwplan kan met toepassing van een omgevingsvergunningZienswijzeTijdens de bovengenoemde periode kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 348430-2022. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten