GEMEENTEBLADOmgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Verlengde Vaart NZ 21

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen hebben een omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van een woning met bijbehorend bouwwerk aan de Verlengde Vaart NZ 21 te Erica. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een bouwwerk en het afwijken van het bestemmingsplan. De aanvraag is geregistreerd onder zaak 348430-2022 en heeft als planidentificatienummer NL.IMRO.0114.Zaak348430-V701Van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 kunt u de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt de verleende omgevingsvergunning te bekijken, dan kunt u de digitale omgevingsvergunning tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.BeroepAls u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u tot en met 7 februari 2024 in beroep gaan. Alleen de volgende belanghebbenden mogen in beroep gaan:1.Als u op tijd een zienswijze heeft opgestuurd tegen de ontwerpvergunning;2.Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet op tijd een zienswijze kon opsturen tegen de ontwerpvergunning;3.Als u in beroep gaat tegen de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht op het moment van verlenen van de vergunning;Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen Erica in Erica.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten