GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Van 18 oktober 2023 tot en met 28 november 2023 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31’ (identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023027-V501) en het ontwerpbesluit VVGB, inclusief bijbehorende stukken, digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien het u niet lukt de ontwerp-omgevingsvergunning en VVGB te bekijken, dan kunt u de digitale ontwerp-omgevingsvergunning tijdens openingstijden bij het Klant Contact Centrum bekijken. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Het plan voorziet in het toevoegen van activiteiten ten behoeve van een loonwerk- en grondverzetbedrijf als nevenactiviteit bij het aan de Ericasestraat 31 toegestane akkerbouwbedrijf. Concreet heeft de aanvraag betrekking op het stallen van materieel, kleinschalig onderhoud aan materieel, opslag van zand en grond en verkeersbewegingen als gevolg van het loonwerk- en grondverzetbedrijf. Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad van Emmen een ontwerpbesluit Verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan. ZienswijzeVan 18 oktober 2023 tot en met 28 november 2023 kunt u schriftelijk of digitaal een zienswijze(n) opsturen naar burgemeester en wethouders. Wilt u een mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak via 140591. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Emmen, postbus 30001, 7800 RA te Emmen. Vermeld hierbij wel het zaaknummer 13305-2021. Uw digitale zienswijze kunt u opsturen via gemeente.emmen.nl/producten/zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten