GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Erica ongenummerd te Sint-Oedenrode

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 11 april 2018 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning op locatie Erica ongenummerd te Sint-Oedenrode. De aangevraagde vergunning is verleend. Het besluit betreft de activiteiten:•Planologische afwijkingGegevensOmschrijving: plaatsen van een tijdelijke teelt ondersteunde voorzieningLocatie: Erica ongenummerd te Sint-OedenrodeZaaknummer: OV-2018-0107Indienen bezwaarschriftTegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf 12 april 2018 bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel. Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend. U kunt ook digitaal bezwaar indienen via www.meierijstad.nl.Wanneer treedt een besluit in werking ?Het indienen van een bezwaarschrift heeft géén schorsende werking, maar een besluit op een aanvraag voor een van de activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub b, g, h, artikel 2.2 lid 1 sub a, b, c en g van de Wabo en een van rechtswege verleende vergunning, treedt pas in werking na de bezwarentermijn.Voorlopige voorzieningAls u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Nadere informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.InlichtingenVoor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten