GEMEENTEBLADKennisgeving besluit omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Buitengebied Emmen, Erica, Ericasestraat 31

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het plan voorziet in het toevoegen van activiteiten ten behoeve van een loonwerk- en grondverzetbedrijf als nevenactiviteit bij het aan de Ericasestraat 31 toegestane akkerbouwbedrijf. Concreet heeft de aanvraag betrekking op het stallen van materieel, kleinschalig onderhoud aan materieel, opslag van zand en grond en verkeersbewegingen als gevolg van het loonwerk- en grondverzetbedrijf. Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad van Emmen een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven voor bovengenoemd plan. Burgemeester en wethouders hebben vervolgens een omgevingsvergunning verleend.De VVGB en de omgevingsvergunning, inclusief bijbehorende stukken, kunnen van 12 juni tot en met 23 juli 2024 worden ingezien:1. digitaal op de landelijke www.ruimtelijkeplannen.nl. De documenten kunnen worden gevonden via het digitale identificatienummer ‘NL.IMRO.0114.2023027-V701’.2. bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Emmen. Een medewerker van de informatiebalie kan u hierbij ondersteunen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.Beroep Van 12 juni tot en met 23 juli 2024 kan beroep worden ingesteld.Het beroepschrift stuurt u aan: de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het besluit daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen, dit verzoek heeft wel een schorsende werking.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in .

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten