GEMEENTEBLADIngetrokken maatwerkvoorschriften betrekking op het geluidniveau dat een reeds gestopt kunststofrecyclingsbedrijf mag veroorzaken aan Eerste Bokslootweg 17 te Erica

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Intrekken Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit reguliere procedureHet college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit, op verzoek van de inrichting houder heeft ingetrokken (de datum van bekendmaking is eerst genoemd):EMMEN27 december 2021, Eerste Bokslootweg 17, de maatwerkvoorschriften hebben betrekking op het geluidniveau dat een reeds gestopt kunststofrecyclingsbedrijf mag veroorzaken (370579-2021)InzageU kunt het besluit en de bijbehorende stukken gedurende de bezwaartermijn, na de genoemde datum van bekendmaking, inzien (op afspraak) bij het gemeentehuis van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1, 7811 AP te Emmen.BezwaarU kunt binnen zes weken, na de genoemde datum van bekendmaking, een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Emmen. U kunt uw bezwaar ook online doorgeven via gemeente.emmen.nl/bezwaarInwerkingtreding en voorlopige voorzieningHet (maatwerkvoorschriften)besluit treedt in werking een dag na haar bekendmaking. Als u bezwaar maakt, geldt het besluit nog wel. Wilt u dat het besluit tijdens uw bezwaarprocedure wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal procederen. Meer informatie vindt u op de website van de Rechtbank.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Emmen.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten