GEMEENTEBLADGemeente Mill en Sint Hubert – Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten – verlenging verleend voor Bowling Erica

Aanvraag voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Aanwezigheidsvergunning Speelautomaten:De burgemeester van de gemeente Mill en Sint Hubert maakt bekend dat op grond van artikel 2:39 van de A.P.V. door de gemeente Mill en Sint Hubert een aanwezigheidsvergunning speelautomaten is verlengd.Voor:Bowlingcentrum EricaLocatie:Wanroijseweg 95 (5454 GZ)Datum :Het jaar 2018Datum verzending:16 november 2017Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Sint Hubert.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten