GEMEENTEBLADGemeente Meierijstad - omgevingsvergunning (wabo) - wijzigen van de inrichting - Erica 1, 5491VR Sint-Oedenrode

Aanvraag voor Recht | Organisatie en beleid

Op 6 december 2023 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Gegevens Omschrijving: wijzigen van de inrichting Locatie: Erica 1, 5491VR Sint-Oedenrode Zaaknummer: OV-2023-2744ProcedureDe aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Inlichtingen ingediende aanvragenVoor inlichtingen over de ingediende aanvraag kunt u telefonisch contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen Erica in Sint-Oedenrode.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten