GEMEENTEBLADDrank- en horecavergunning: Laan van Erica 50

Aanvraag voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet de volgende vergunning heeft verleend:Omschrijving: Drank- en horecavergunningNaam onderneming: Americahal Exploitatie BVLocatie: Laan van Erica 50Reden vergunning: nieuwe ondernemerDatum vergunning: 18 juli 2016Vergunningnummer: D/48420BezwaarU en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van dit besluit gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl. Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te sturen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Apeldoorn.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten