GEMEENTEBLADCoördinatiebesluit Laan van Erica 50, Apeldoorn

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn, op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten dat de coördinatieregeling wordt toegepast voor de ontwikkeling van een bouwmarkt annex tuincentrum op het perceel gelegen aan de Laan van Erica 50 in Apeldoorn. Het coördinatiebesluit heeft betrekking op het bestemmingsplan Laan van Erica 50 en de omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwmarkt annex tuincentrum aan de Laan van Erica 50 in Apeldoorn en voor het voor die functies aanleggen van een nieuwe uitweg en/of het veranderen van een bestaande uitweg.Met de coördinatieregeling worden de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures na elkaar. Te zijner tijd worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over de ontwerp-besluiten. De besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen en om de omgevingsvergunning te verlenen, worden in de beroepsfase aangemerkt als één besluit. Daartegen kan te zijner tijd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Tegen het besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat geen bezwaar en beroep open.Het coördinatiebesluit is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.Het coördinatiebesluit ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over de Nota van Uitgangspunten. De digitale de Nota van Uitgangspunten kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.Apeldoorn, 1 maart 2017

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Erica. Bekijk alle Bekendmakingen erica in Apeldoorn.

https://ericakrant.nl/bekendmakingen-erica/

Deel dit bericht:

Redactie Ericakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Ericakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Erica.

Gerelateerde berichten